ТЖҚ сатып алу

Сығылған ауадағы тыныс алу аппараты

Орналастыру мерзімі: 23 қыркүйек 2021

17

Вахталық кентке қызмет көрсету

Орналастыру мерзімі: 10 қыркүйек 2021

16

Кәсіпшілікке қызмет көрсету

Орналастыру мерзімі: 10 қыркүйек 2021

20

Сервер

Орналастыру мерзімі: 8 қыркүйек 2021

33