ТЖҚ сатып алу

Оңтүстік-Батыс Хаиркелді кен орнын игеруді талдау

Орналастыру мерзімі: 21 шілде 2021

1

Қабаттағы суға арналған тарау блогы

Орналастыру мерзімі: 19 шілде 2021

0

Қысым датчиктері

Орналастыру мерзімі: 16 шілде 2021

1

Өрт сөндіруге арналған көбіктендіргіш

Орналастыру мерзімі: 16 шілде 2021

3

Мөлшерлеу блогы БР-01

Орналастыру мерзімі: 16 шілде 2021

0