Қызметі

2017

Солтүстік Хаиркелды кен орнының шикі мұнайды 80%-ға дейін экспорттау құқығымен өндірістік өндіріп алу кезеңіне өтті.

Оңтүстік-Батыс Хаиркелды кен орнының сынақтық пайдалану кезеңіне өтуі және Оңтүстік-Батыс Таур және Жолтай кен орындары бойынша барлау және бағалау кезеңін 2 жылға ұзартты.

2016

Қуаттылығы 200 мың тонна мұнайды Оңтүстік Хаиркелды кен орнында мұнайды өткізу пункті пайдалануға енгізілді.

2015

Оңтүстік Хаиркелды кен орнының шикі мұнайды 80%-ға дейін экспорттау құқығымен өндірістік өндіріп алу кезеңіне өтті.

Хаиркелды кер орнының шикі мұнайды 80%-ға дейін экспорттау құқығымен, өндірістік өндіріп алу кезеңіне өтті.

Қуаттылығы 150 мың тонна мұнайды Таур кен орнында мұнайды өткізу пункті пайдалануға енгізілді.

2014

Таур кен орнының шикі мұнайды 65%-ға дейін экспорттау құқығымен өндірістік өндіріп алу кезеңіне өтті.

2006

Мұнай және газды барлау және өндіріп алуға Келісімшартқа қол қойылды.

2005

Компания құрылды.

Жалпы ақпарат

 • Компания 2005 жылғы 25 сәуірде Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілігі шектеулі серіктестік ретінде құрылды.
 • Компания өз қызметін Қызылорда және Қарағанды облыстарының Сырдария ауданында орналасқан XXIX-38-A, B, C, D, E, F, блоктарында мұнай мен газды барлау, өндіруге жер қойнауын пайдалануға арналған 2006 жылғы 15 желтоқсандағы № 2231 келісімшартқа сәйкес жүзеге асырады.

Қорлар

 • XXIX-38-A, B, C, D, E, F блоктары шегінде жалпы барланған және бекітілген мұнай қоры 21,1 миллион тоннаны (160.5 миллион баррель) құрайды.
 • Мұнайдың өндірілетін қорлары 7 миллион тоннаны құрайды (53.1 миллион баррель).
 • Тұрақты негізде McDaniel & Associates Consultants Ltd. (2017 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша бағалау), Miller and Lents Ltd. (2015 жылғы 2 шілдедегі жағдай бойынша бағалау), Gaffney, Cline & Associates (2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша бағалау) сияқты ірі халықаралық бағалаушылардың SPE/WPC/AAPG/("SPE-PRMS") Мұнай қорларын басқару жүйесіне сәйкес қорлар мен шартты ресурстарды тәуелсіз бағалау жүргізіледі.

Шикі мұнайды өндіріп алу көлемі

 • Келісімшарттық аумақта барлау басталғаннан бері шикі мұнайды шығарып алу көлемі (жинақталған) өндіріп алуы 2018 жылдың 1 қантарының жағдайы бойынша 791 138 тоннаны құрады (5,8 миллион баррель);;
 • 2017 жылы шикі мұнайды өндіріп алу көлемі 200 868 тонна немесе 1,47 миллион баррель құрады (2016: 208.7 мың тонна немесе 1.5 миллион баррель).

Өткізу

 • 2017 жылы Компания 197,8 мың тонна немесе 1,444 млн баррель шикі мұнайын сатты (2016: 204.8 мың тонна немесе 1,5 миллион баррель).

Қаржылық көрсеткіштер

Деректер "ПрайсуотерхаусКуперс" ЖШС жүргізген тәуелсіз қаржылық аудиттің негізінде ұсынылды

 • Шикі мұнай сатудан түсім 2017 жылы 16,1 миллиард теңге құрады (2016: 12.1 миллиард теңге).
 • EBITDA маржасы 2017 жылы 50% құрады (2016: 48%).

Инновациялар

ШБАҚҚ (Шағын габаритті блокты ажырату-құймалы қондырғысы)
«ОЗНА-Инжиниринг» ҰКП»

2016 жылдан бастап ШБАҚҚ қондырғысы «Таур» МТП және «Оңтүстік Хаиркелді» МҚП объектілеріне енгізілді және қазіргі уақытта да пайдаланылып келеді. Осы қондырғыларда 1-топ бойынша мұнайды қабылдау, дайындау және тиеу жүргізіледі.

Тиімділік:

 • Блоктық орындалу және жинақтылық.
 • Мұнайды дайындау үдерісін автоматтандыру.
 • Мұнайды 1-топқа дейін және одан әрі тиелімге дейін дайындау циклы.

БУЖП (екі өнімді горизонттарды бір уақтылы жекелеп пайдалану)
«ПремиумОйлСервис» ЖШС

Меканикаландырылған шығарудың тиімділігін арттыру үшін жаңа технология ендіру (ҚТС+ЭОСҚ). Осы технология 2017 жылы Оңтүстік Хаиркелді-15 ұңғымасында енгізілген болатын.

Тиімділік:

 • Қойнауқаттық флюидтерді жекелеп көтермелеу.
 • Бір ұңғыма оқпанында екі горизонттарды қосу арқылы бұрғылау торының өзгеруі.
 • Екінші горизонтты қосу арқылы ұңғыманың табыстылығын арттыру.
 • Бір ұңғыманың оқпанында бірнеше горизонттар мен қойнауқаттарды пайдалану кезінде жекелеп өлшеу және есепке алу.
 • Түрлі жинауыштық қасиеттері бар екі объектілерді сұйықтықты таңдаудың түрлі режимдерінде пайдалану.

МАТҚ (Мұнайды ағынды тұзсыздандыру қондырғысы)
«АЛЬЯНС НЕФТЕГАЗ ТЕХНОЛОДЖИ» ЖШҚ

2017 жылы«Оңтүстік Хаиркелді» МҚП объектісінде жоғарыда аталған жабдықты монтаждау жүргізілді

Тиімділік:

Қондырғының айрықша ерекшелігі тұзсыздандыру үшін жеткізілетін тұщы судың жоғары диспергациясының болуы болып табылады, бұл тұщы және тауар суларының тамшыларының «кездесу» ықтималдығын едәуір арттырады. Тот баспайтын болаттан жасалынған араластырғыш-овергердің тиімді бөлімі араластырғыш-орталатқыштың тиімді секциясы араластыру және коалесценция үдерістерін қарқындатуға мүмкіндік береді.

Capstone С-800 және С-600 шағын газ турбиналы қондырғылар

2014-2017 жылдар аралығында Capstone Turbine Corporation инновациялық технологияларын қолданатын, 800 және 600 кВА элктр энергиясын өндіру бойынша екі Capstone C-800 және C-600 шағын газ турбиналы қондырғылар сатып алынып, пайдалануға берілді.

Тиімділік:

Қозғалтқыштың бірегей конструктивтік ерекшелігі – әуе мойынтіректерін қолдану болып табылады, олардың есебінен білік рекордтық жылдамдыққа жетеді – минутына 96 000 айналым. Бұл инновация шығыны жабдықтардың басқа түрлерінде пайдалану шығындарының маңызды бөлігін құрайтын майдың пайдаланылуынан бас тартуға мүмкіндік береді.

Төменгі жұмыс температуралары азот тотығының эмиссия деңгейін төмендетеді, осыған орай CO және NOx шығарындыларының деңгейі 9 ppm аспайды, бұл шағын турбиналарды энергия генерациясының ең экологиялық таза көздерінің біріне жатқызуға мүмкіндік береді.

Кен орындарын геологиялық-гидродинамикалық 3D модельдеу

Үш өлшемді геологиялық-гидродинамикалық модельдеу мұнай-газ өндіретін өнеркәсіпте геологиялық мәселелерді шешуге арналған қуатты аппарат болып табылады. Қабаттарды басқарудың бұл тәсілі мұнай-геологына көмірсутегі кенінің құрылымын түсінуге және әр түрлі даму сценарийлерінің көмегімен олардың мінез-құлқын болжауға мүмкіндік береді.

Қабаттардың мінез-құлқын болжау кен орнын игерудің барлық кезеңдерінде қабаттарды жоспарлау, пайдалану және қабаттың жұмысын диагностикалауда қолданылады.

Бүйір оқпандарды бұрғылау

Бұрын бұрғыланған ұңғымалардың негізінде Компания шағын диаметрлі бүйір оқпандарының құрылысына негізделген жұмыстарды жүргізуді жоспарлап отыр, бұл мұнайды қабаттардан шығару коэффициенттерін арттыруға және шығару коэффициенттерін арттыруға мүмкіндік береді.

Бүйір оқпандарын бұрғылау ТМД елдеріндегі қалдық мұнай шығарудың перспективалық технологиясы болып табылады. Бұл әдіс жаңа ұңғыманың құрылысы бойынша бірқатар артықшылықтарға ие.

Осы технологияны жүзеге асыру мүмкіндік береді:

 • дайындаудың кез-келген кезеңінде мұнай беру қабаттардың соңғы коэффициенттерін және сәйкесінше, капитал жұмсалымының тиімділігін арттыру;
 • ертеден сул алған кеніштерді дайындауға тарту;
 • қаржылық және материалдық ресурстардың шығындарын азайту;
 • қоршаған ортаға әсерін төмендету және сәйкесінше, экологиялық іс-шараларға айтарлықтай шығындарды азайту;
 • Кен орнынын инвестициялық дайындау тартымдылығын кез-келген кезеңде арттыру.