ТЖҚ сатып алу

KAZPETROL GROUP (КАЗПЕТРОЛ ГРУП)» ЖШС келісім-шарт аумағынан өндірістік қалдықтарын кәдеге жаратуға шығару

7 қараша 2019
326
Ашық конкурс тәсілімен сатып алу туралы хабарлама
KAZPETROL GROUP (КАЗПЕТРОЛ ГРУП)» ЖШС келісім-шарт аумағынан өндірістік қалдықтарын кәдеге жаратуға шығару
Сатып-алудың жариялау күні мен уақыты: 07.11.2019 16:00:00
1. Өнімнің модельдік статистикалық жіктеуішіне сәйкес ашық конкурс тәсілімен сатып алу мәні:
ЛОТ № ӨСЖ коды ТЖҚ қысқаша сипаттамасы Өлшем бірлігі Саны Жеткізу мерзімі Жеткізу орны Жер қойнауын пайдалануға арналған келісімшарттар
1 38.31.12.100 A
KAZPETROL GROUP (КАЗПЕТРОЛ ГРУП)» ЖШС келісім-шарт аумағынан өндірістік қалдықтарын кәдеге жаратуға шығару Бір қызмет 1.00 Шартқа қол қойған күннен бастап тауарды жеткізудің, жұмысты (қызметті) орындаудың мерзімі Конкурстық құжаттамада көрсетілген ҚР, Қызылорда облысы, Сырдария ауданы, Тапсырыс берушінің шартты аумағы 2231 от 15.12.2006
2. Шартты жасаған күннен бастап әрбір лот бойынша тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау немесе қызметтерді көрсету мерзімдері, әрбір лот бойынша тауарларды жеткізу, қызметтерді көрсету, жұмыстарды орындау орны:
Конкурстық өтінімдерді ұсынудың басталу күні мен уақыты Конкурстық өтінімдерді ұсынудың аяқталу күні мен уақыты Конкурстық өтінімдерді ашу күні мен уақыты
07.11.2019 16:00:00 21.11.2019 16:00:00 21.11.2019 16:30:00
артқа қарай